Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Dziękujemy za odwiedzenie witryny FITMEDIC.PL lub odwiedzenie nas za pośrednictwem jednej z naszych reklam interaktywnych. FITMEDIC.PL zobowiązuje się do zabezpieczania i ochrony prywatności klienta i kandydata korzystającego z Internetu, szczególnie osób niepełnoletnich. Naszą politykę ochrony danych osobowych opracowaliśmy na podstawie norm prawnych obowiązujących w Polsce, a także wytycznych, przepisów i wymogów w naszych oddziałach za granicą. Poprzez ten dokument przedstawiamy Państwu zarys naszego aktywnego zaangażowania w ochronę Państwa prywatności.

FITMEDIC.PL nie tylko angażuje się w ochronę danych osobowych jak to przedstawiamy, poniżej, lecz również spełnia przepisy o ochronie prywatności obowiązujące w naszym kraju. Dziękujemy raz jeszcze za zaufanie okazane FITMEDIC.PL.

COOKIES

Cookies pomagają nam na wiele sposobów uczynić Państwa wizytę w naszej witrynie ciekawszą i przyjemniejszą. Są one plikami tekstowymi, które przeglądarka umieszcza w Państwa komputerze podczas odwiedzania witryny internetowej. FITMEDIC.PL używa technologii cookies, aby uzyskać od Państwa w czasie takich odwiedzin dane nie personalne. Większość przeglądarek przyjmuje cookies automatycznie, można je jednak skonfigurować w taki sposób, by ich nie przyjmowały, lub by zawiadamiały o ich wysyłaniu.FITMEDIC.PL nie tylko angażuje się w ochronę danych osobowych jak to przedstawiamy, poniżej, lecz również spełnia przepisy o ochronie prywatności obowiązujące w naszym kraju. Dziękujemy raz jeszcze za zaufanie okazane FITMEDIC.PL.